DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Ingen bild
Ingen bild
Ingen bild

PANDAS – inte bara ett djur

juli 23, 2012 Samuel_Gustafsson 0

Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections Jag delar med mig utav information jag hittade på en annan sida, jag känner att jag själv inte vill gå in för […]

Ingen bild

Vad är MBD egentligen?

juli 21, 2012 Samuel_Gustafsson 0

Minimal Brain Dysfunction Kallades ursprungligen för ”Minimal Brain Damage” är en äldre variant utav diagnossättning unom barn och ungdomspsykiatrin. Det som i nutid kan förknippas […]