15- åring med ADHD tvingas byta skola

Orättvisor i samhället

Detta handlar om en resursskola som inte lyckas hantera sina elever utan skickar vidare om det blir problem.
Hur ska det gå till egentligen? En elev som har ”svår” adhd, kraftiga koncentrationsbesvär och även hyperaktivitet, blir flyttad ifrån en ”vanlig” skola till en med extrainsatta resurser, där tar man för givet att skolan ska ha kompetens nog för att klara en elev.

Vi med ADHD har problem med anpassning i många fall
Detta är fallet med den 15- åriga pojken, han har efter två år i denna skolan äntligen fått ro i kroppen och lyckats hitta längtan efter lärande. Då händer detta.
Vart ska vi med problem vända oss om de specialanpassade skolorna inte har den kompetens som krävs för att hantera NPF?

Vägrar gå till skolan
Idag vägrar pojken gå till den ny skolan för att han mår dåligt utav händelsen som inträffat, vilket jag kan förstå.

I Tranemo är Mats Lundborg chef på lärandesektionen
Där ser de till elevens bästa och fokuserar på att skapa de förutsättningar som krävs för en behaglig skolgång för eleverna.

Personlig reflektion
Den anpassningssvårighet som denna kille har känner jag igen mig i väldigt väl då jag hade liknande problem i skolan. Det tog mig 9 år innan jag lyckades få någon som helst ro i kroppen när det handlade om att studera, 9 år. Efter det började jag på gymnasiet, och då var det kört. Att både vara i en känslig ålder och ha ADHD, det är inte enkelt.

Den hjälp man kan få är oerhört viktig och om man berövas den och behöver hitta någon ny att få förtroende för, då kan allt fallera. Är det värt det? borde man egentligen fråga resursskolan som inte har resurser för att hjälpa de med behov.

Läs artikeln i Sveriges radio