ADHD – ett osynligt handikapp

Detta är en stor snackis, funktionsnedsättning, vad är detta egentligen och vad är det folk inte förstår?

Nedsatt, uppsatt, hitsatt och ditsatt

Du är otroligt jobbig, kan du inte hålla tyst? Sitt stilla, man rata inte på 5 minuter, öppna och stäng dörren tyst 100 gånger. Hemmagjorda straffsystem för att sätta ungen på plats, lära honom/henne att inte kan bete sig hur som helst.

Att lära ut genom bestraffning istället för tålamod, det är en omöjlighet, det enda som kan läras då är att gör du inte som jag säger, då blir det fel. Att lära sig något handlar om att uppmuntra, inte bestraffa.

ADHD är ingen sjukdom
Utan en funktionsnedsättning, men detta innebär inte att allt är nedsatt, tvärtom. Många utav de saker som vi har svårt att genomföra är inte tillräckligt logiska eller roliga därför väljer vi att skippa de partierna och istället fokusera på det som vi har ett intresse utav, resultatet vi får är troligtvis betydligt bättre än det du skulle få.

Fördomarna är stora
Vi är inte enbart jobbiga, det handlar inte ens om att vara jobbig.
Jag ska stega upp det.

Du ser:

  • En tjatig person.
  • En person som inte kan sitta stilla.
  • En person som är trögstartad och omotiverad.
  • En person som gapar och skriker.

Vad du inte ser:

  • En intresserad person som gärna pratar och delar med sig utav diverse olika saker inom olika områden.
  • En person som inte vill något hellre än att slippa sitta stilla för att sätta igång och arbeta med det projekt som finns i huvudet.
  • En person som inte ser en anledning till att göra något som ändå inte kommer att avklaras då kompetensen eller intresset inte finns.
    En person som brinner väldigt mycket för sina intresseområden, vill göra dig uppmärksam och kan bli frustrerad när du inte förstår.

Detta är myket enkelt förklarat, en möjligt scenario.
Det är ju väldigt individuellt och alla hanterar och reagerar olika beroende på vad det gäller. Men att kalla en person med ADHD omotiverad och tjatig, det är bara en liten liten del utav något ofantligt stort. Fördelarna med ADHD väger väldigt ofta mer än nackdelarna.

Måste även upplysa dig om
De partier med ADHD som inte är fördelar, de du tycker är enbart jobbigt, du lider inte ens hälften av det som vi gör, tänk att om du inte orkar med oss, då kan du lämna rummet, vi kan inte göra det.