Medicinproblem vid funktionsnedsättning är vanligt

Medicinen hjälper inte

Detta stämmer i många fall, effektlös medicin som kostar tusentals kronor. Vad är fel egntligen?

Många utav de med ADHD-diagnoser får mediciner de inte behöver eftersom de egentligen inte har ADHD, de med korrekt diagnos får kanske för lite eller för mycket mediciner. På något sätt måste ju detta förändras.

Gällande Tourettes och andra funktionsnedsättningar tex depression eller social fobi kan samma problem finnas, även inom andra områden lika väl.

Forskningen måste fortsätta
Samtidigt som fördomarna måste minska, då många med en nedsättning helt enkelt inte vågar reda ut den pga rädslan för reaktioner ifrån omgivningen. Diagnos eller inte, din nedsättning finns där även om den inte står på papper. Du måste försöka inse det, skäms inte för den du är, var stolt.

Varför stämmer inte alla utredningar?
Nog för att utredningar har vissa normer de måste följa, DSM-IV, ICD 10 och även andra kan dessa inte vara 100% säkra när det kommer till resultatet. Forskningen håller på hela tiden inom detta, och allt eftersom de kommer fram till något nytt läggs det till i diagnoskriterierna vilket ”försvårar” feldiagnoser.

Man kan alltså inte vara övertygad om sin diagnos
Dock kan man säga att det är säkert i många fall. När det gäller mig har jag ingen tvekan när det handlar om min ADHD, OCD och Tourettes. Har allt för många tydliga tecken för att det skulle kunna vara något annat.

Vanliga missar
När det gäller Aspergers syndrom är det vanligt att detta inte är korrekt diagnos som är satt då AS och Schizoid personlighetsstörning är väldigt lika varandra i många anseenden.

Enkelt förklarat med skillnaden är att AS föds du med SP utvecklas under bland annat uppväxten.

Medicinen hjälper inte
Detta är anledningen till att medicineringen inte fungerar i många fall. Måste även nu understryka att detta är individuellt, alla är olika.

Jag har ätit många olika sorters medicin men det är inte förrens jag fick Voxra och Valdoxan som det blev korrekt funktion. Detta visar att även med diagnos kan fel mediciner skrivas ut. Var därför noga med att kolla upp saker och ting innan, du har nämligen rätt att säga nej.