Schizoid personlighetsstörning

En schizoid personlighet syns inte, du vet inte vem som lider utav det, det enda som märks är att personen är annorlunda.

Den schizoides vardag – och vad den innebär

För att först utesluta det som troligtvis snurrar i ditt huvud just nu, schizoid personlighet är inte detsamma som Schizofreni.

  • Schizoid personlighet – En autonom person som lever i sitt egna skal och släpper in väldigt få.
  • Schizofreni – gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer.

Väldigt enkelt förklarat då det finns oändligt med information om de båda.

Det som egentligen utrycker en schizoid personlighet är att personen oftast verkar vara frånvarande och svårtydd.

Oftast så lever de i sin egen värld och söker sig sällan till omgivningen och kontakt med nya människor. De väljer att inte skaffa nya kontakter då de snarare ger problem och missförstånd.

Relationer bör undvikas då andra människor kan uppfattas som oförutsägbara i den schizoida personligheten.

De föredrar självständigt arbete och dagdrömmande så de kan skapa den egna perfekta världen.

Yrkesroller för den schizoide
De söker sig till yrken där deras egenskaper kommer till nytta tex vid arbete inom forskning. Deras tekniska kunnande gör att de kan bli framgångsrika på sitt arbete, de passar dock inte vid chefsarbete då det ställs för höga krav på dem och deras effektivitet kan sänkas, även ansvar för andra människor kan sätta käppar i hjulen för dem.

Då den schizoida inte har ett riktigt socialt umgänge så kompenserar de ofta det med ett rikt inre liv med stora fantasier som upptar mycket utav deras tid.

Stora fördelar med schizoid personlighet
Då deras värld är annorlunda mot sin omgivning så delar de med sig utav sina kunskaper och erfarenheter med en stark inlevelse och vill verkligen att andra ska få veta det som de har inom sig.

Då det inte är enkelt att ”komma innanför skinnet” på personen så ges en otrolig belöning till de som lyckas, de överöses med kärlek och intresse.

Området intressen är smalt, men den kunskapen som finns inom de ramar är väldigt stort och brett för dem.

Schizoid personlighet kontra Autism
Det finns stora likheter mellan dessa funktionshinder, autismdiagnoser felbedöms i många fall då det handlar om schizoid personlighet mer än autism – likheterna betyder inte att det är samma sak, utan bara att de har likheter.

Olikheter

  • Schizoid personlighetsstörning utvecklar man medans aspersgers syndrom är något du föds med.
  • De schizoida har utvecklar schizofreni lättare och drabbas ibland utav milda psykoser.
  • En person med AS vill gärna ha relationer medan den schizoide är paranoida och vill inte ha några relationer med omgivningen.