Vad är en psykopat?

Läs om min förklaring till vad många använder som skällsord, utan att veta vad det handlar om – här kommer min beskrivning om en psykopat.

En psykopat ser du inte

Ändå använder du detta som ett skällsord, utan att veta vad du pratar om. För att enkelt förklara vad en psykopat är kommer jag att skriva några utav de kännetecken som ingår i psykopati.

 • Avsaknad utav empati, helt utan samvete.
 • De är mästare på att spela ett spel inför dig, då de vet hur det sociala samspelet går till kan de lätt gå in i en roll om det finns någon vinst för dem.
 • En psykopat vet om att h*n är annorlunda, men ser det inte som något felaktigt utan tycker ofta att h*n är mer intelligent än sin omgivning.
 • De anser sig själv vara över regler, du ska följa, de behöver inte.

Hares psykopat checklista

 1. Munvig och charmig
 2. Ständigt behov av spänning och nya impulser
 3. Bristande ansvar för egna handlingar
 4. Mytomani, ljuger lätt och trovärdigt
 5. Svekfull och manipulativ
 6. Egocentrisk och grandios
 7. Saknar helt ånger och skuldkänslor
 8. Empatistörning (dålig inlevelseförmåga)
 9. Parasiterande livsstil/lever genom andra
 10. Bristande kontroll över beteendet, lättväckt aggressivitet
 11. Promiskuöst och egoistiskt sexualliv
 12. Tidiga beteendeproblem (före tolv års ålder)
 13. Kortsiktigt agerande, bristande långsiktig planering
 14. Impulsivitet
 15. Flackt känsloliv
 16. Frekventa äktenskap och samboförhållanden
 17. Ansvarslöst föräldraskap
 18. Ungdomskriminalitet (före 15 års ålder)
 19. Nya kriminella handlingar under permission
 20. Flera typer av lagbrott bland de följande tio: inbrott, rån, narkotika, olaga frihetsberövande, mord eller mordförsök, olaga vapeninnehav, sexualbrott, grov oaktsamhet, bedrägeri, rymning från fångvårdsanstalt.

Läs mer i boken Lär känna psykopaten

Det är just detta som jag vill slå hål på, det klassiska skällsordet som enbart sårar, vet man däremot vad en psykopat är då använder man förhoppningsvis inte detta mer i några sammanhang.