Diagnoser försämras ju äldre du blir – såhär undviker du problem

Försämrade diagnoser hos äldre

Detta är en fråga som jag har fått ställd till mig, hur är det egentligen. Blir din diagnos värre när du åldras?

Just idag tänker jag lägga fokus på ett par funktionsnedsättningar, inte alla eftersom det kan vara väldigt olika.

De områden som jag fokuserar på idag är:

ADHD växer bort i många fall, men hos oss som fortfarande har dessa bekymmer kan problemen bli svårare att hantera vid vuxen ålder om inte hjälp fås. Alla behöver dock inte någon medicin för att klara av vardagen utan fungerar i stort sett vanligt.

Det största problemet är att många döljer sina svagheter och har under livets gång fått in en rutin som skyddar och tror på därför att problemen inte är stora. Nackdelen i detta fall är att istället för ADHD-relaterade problem kan ångest och depressioner bli ett faktum då det tär väldigt mycket på en person att dölja det krig som är inuti huvudet. Just därför är det viktigt att man angriper problemområden vid tidigt ålder för att livskvaliteten inte ska försämras vid vuxen ålder.

Det är aldrig fel att be om hjälp, värre är det att dölja för omgivningen den man är och istället ”spelar” en roll där man inte är bekväm.

Bipolär

Då just detta är ett område som jag inte kan kalla ”mitt” är det lite svårare för mig att skriva något, dock har jag gjort lite research och tror på detta som jag funnit.

Precis som inom alla diagnosområden är det viktigt att få diagnos i ett tidigt skede för att kunna hjälpa och förhindra försämring i den mån som det går.

Problemet som finns är att om du går omedicinerad och utan hjälp kan diagnosen försämras när du blir äldre. Detta finns flera som styrker men även andra som inte köper detta argument. Medicinen kan även när du är äldre få problem med att ”fästa” och kan därför i många fall verka meningslös.

Vad jag själv anser är att precis som vid ADHD spelar en bipolär ett spel eftersom det är jobbigt/pinsamt att visa sitt rätta jag inför omgivningen vilket kan resultera i djupa dippar/depressioner. Just därför är det lika viktigt att alltid visa sitt rätta jag, döljer man den verkliga sidan allt för länge blir det en stor strid inom dig själv vilket inte är nyttigt då du kan må mycket sämre utav detta.

Just därför är det viktigt att i ett tidigt skede få den hjälp som behövs, det är ju ändå för din skull. En utredning förstör inte ditt liv, den förbättrar.