SMS:a SAHEL till 72 900 och skänk 100 kr till UNICEFs arbete i området.