Vad är egentligen en psykopat?

Psykopater är knäppa

Detta är en vanlig förutfattad mening som folk har om psykopater, de är knäppa och dumma. Om de bara visste hur en psykopat fungerar. Jag ska försöka förklara det enkelt för att ge dig en annan bild.

Börjar med checklistan

Den kända listan för kännetecken som används världen över. Personer som får över 30 poäng KAN vara en psykopat. Det är viktigt att betona att denna listan inte är perfekt precis som allt annat, finns brister och fel även där.

Det finns givetvis en mängd beteendestörningar som måste ha för att klassificeras som psykopat.

Hares checklista

 1. Munvig och charmig
 2. Ständigt behov av spänning och nya impulser
 3. Bristande ansvar för egna handlingar
 4. Mytomani, ljuger lätt och trovärdigt
 5. Svekfull och manipulativ
 6. Egocentrisk och grandios
 7. Saknar helt ånger och skuldkänslor
 8. Empatistörning (dålig inlevelseförmåga)
 9. Parasiterande livsstil/lever genom andra
 10. Bristande kontroll över beteendet, lättväckt aggressivitet
 11. Promiskuöst och egoistiskt sexualliv
 12. Tidiga beteendeproblem (före tolv års ålder)
 13. Kortsiktigt agerande, bristande långsiktig planering
 14. Impulsivitet
 15. Flackt känsloliv
 16. Frekventa äktenskap och samboförhållanden
 17. Ansvarslöst föräldraskap
 18. Ungdomskriminalitet (före 15 års ålder)
 19. Nya kriminella handlingar under permission
 20. Flera typer av lagbrott bland de följande tio: inbrott, rån, narkotika, olaga frihetsberövande, mord eller mordförsök, olaga vapeninnehav, sexualbrott, grov oaktsamhet, bedrägeri, rymning från fångvårdsanstalt.

Vad är en psykopat?

Det är svårt att känna igen en psykopat till utseendet, de är nämligen experter på att ljuga och manipulera. Lägger fullt fokus på jag, mig och mitt och gör i stort sett ingenting utan egen vinning.

Det är svårt att diagnostisera en psykopat, ofta vet de att de är annorlunda men ser sig själv över de ”normala” och inte sjuka. De anser även att regler i samhället är till för andra, inte dem själva.

Robert D. Hare beskriver psykopater som ”mänskliga rovdjur  som använder charm, manipulation, provokation och våld för att kontrollera andra och tillfredsställa sina egna själviska behov. De tar vad de vill ha utan att ta hänsyn till regler, känner varken skuld eller ånger.

En del psykopater blir framgångsrika företagsledare/chefer som lyckas ta sig fram i de flesta situationer med sin charm, kyla och karisma. Mer skarpsynta personer upplever att psykopaten verkar vara i en manusstyrd roll.

Psykopater i förhållanden

Ett familjeliv kan vara en total katastrof för de som fallit för charmen, de kan förlora alla sina ägodelar för psykopaten övertygar dem att det vore lämpligt att skriva över allt de äger på denne.

Många lever i daglig skräck, våld och hot förekommer vilket kan bidra till att personen i förhållandet inte vågar ”göra slut”. En psykopat manipulerar kan lura vem som helst till vad som helst.