Är det tillåtet att bli irriterad på en funtionsnedsatt?

Många hamnar enkelt i en situation som de har svårt att lösa med tanke på deras vetskap och kunskap om funktionsnedsättning. Många tror att en person med t.ex ADHD kommer undan med allting bara för att h*n har en diagnos. De har väldigt fel.

Vågar jag säga ifrån?

Självklart ska du säga ifrån, en funktionsnedsättning innebär inte att det är ”fritt fram” – Du har utan tvekan rätt att säga ifrån om du anser dig vara i en situation som kräver det. Det är ingen skillnad på om personen ifråga har ADHD, Tourettes, Asperger eller en helt vanlig tonårsrevolt, beter sig en person illa ska denne få höra detta.

Vad som är viktigt att tänka på

Alla personer har olika sätt att hantera saker och ting på, många med ADHD kan ha väldigt svårt att fokusera på det du säger om dagen är ”ensåndärdagdäralltbarastrularikroppen” – då kan det vara svårt.

Jag tycker att det är rimligt att vi alla blir behandlade lika, dock är det svårt när det handlar om funktionsnedsättningar. Våra problem märks inte på samma sätt som om du möter en synskadad. Just därför kan det krångla till det väldigt mycket.

Hur ska jag hantera detta kanske du tänker?

Övertänk inte, om du ska försöka komma på ett sätt du ska tillrättavisa någon som ”dampar loss” då kan du få stora problem, för vi vill inte bli särbehandlade. Gör precis som du brukar, om du inte är en utav de person som är elak och förnedrar dina medmänniskor. Då är det bättre att du är tyst.

Jag försöker leva efter ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad” – Jag tycker detta passar in här. Gör som du själv vill att någon skulle göra mot dig om du vore den som skulle få en tillsägelse. Funktionsnedsatt eller ej, alla bär ansvar för sitt eget handlande och ska inte komma undan med något. Dock kan högre förståelse vara lämpligt, men överdriv inte.