Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

GAD är en förkortning som du kanske ser lite här och var utan att du egentligen reflekterar över det speciellt mycket. Men som med alla andra förkortningar finns det även en förlängd version utav ordet.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) innebär konstanta känslor av bland annat ångest och överdriven oro. Det krävs inte mycket för att personen i fråga ska börja oroa sig och må dåligt. Även spänningar i kroppen är något som är vanligt.

GAD är vanligare hos kvinnor, det säga att det går 2.5 kvinna per man med detta syndrom.

Rädsla för att misslyckas och somatisering

Är något som är vanligt och kan medföra motorisk orolighet och koncentrationssvårigheter. Somatiseringen uttrycker sig i spänningshuvudvärk, något som många med GAD lever med.

Somatisering innebär kortfattat att man förkroppsligar psykiska problem vilket te.x kan sätta sig i magsår, huvudvärk och även hjärtbesvär.

Olika former relaterat till ångestsyndrom

Förutom GAD finns det även en mängd olika ångestsyndrom, bland annat.

Personer som lever med en funktionsnedsättning lider ofta utav ångestsyndrom. Lär dig mera om funktionsnedsättningar här.