tvångsmässigt upprepande av ord – Ekolali

Vad innebär ekolali?

Ekolali och Palilali

Ett ekosymptom, där du tvångsmässigt upprepar vad någon annan har sagt. Tex ”Åhh, vilken god glass” – ”Åhh, vilken god glass”. Detta symptom kan förekomma hos autistiska personer, men även hos de med Tourettes syndromRubinstein-Taybis syndrom, afasi,schizofreni, Aspergers syndrom och Alzheimers.

Ekolali är även vanligt hos barn med synskada eller grav synskada, i dessa fall brukar de försvinna när barnet blir äldre.

Tvångsmässigt upprepande av egna ord

Palilali går under kategorin verbala tics och är vanligt förekommande hos personer med Tourettes syndrom där personen tvångsmässigt upprepar det denna har sagt, tex ”fint väder, fint väder, fint väder”.

Detta är även vanligt inom autismspektrat, Alzheimers även inom demenssjukdomar.