Tics spectrum disorder är mindre laddat än tourettes syndrom

Jag läste att i den internationella Tourettekonferensen har det tagits fram ett förslag om att byta namnet ”Tourettes syndrom” till ”Tics spectrum disorder” då laddningen är mindre och att den negativa klang som Tourettes har.

Givetvis är inte jag sen med att ha en åsikt om detta, och för att inte bryta ett mönster måste jag helt enkelt gå emot förslaget.

Nackdelen med namnbyte

Jag anser att problemet inte ligger i vad själva syndromet kallas utan snarare i vad vi som människor har för kunskap inom området. Tourettes är enligt många någonting negativt men för väldigt många fler är det snarare tvärtom.

Nackdelen med namnbyte är att kunskapen som många har inte förändras bara för att namnet gör det. Istället för att bli kallade ”Tourettemiffo” kan man istället bli kallad ”Ticsspectrummiffo” vilket inte gör saken varken bättre eller sämre.

Det som har någon betydelse är att öka kunskapen hos allmänheten gällande NPF, inte enbart Tourettes utan i största allmänhet. Det är precis där problemet ligget, många är antingen för rädda för att lära sig något, eller kanske den vanliga fina ”skylla på något” kommentaren som infinner sig hos den personen som då per automatik blir negativt inställd och inte vill lära sig någonting för de inte tror att NPF existerar.

Vad man bör göra

Om man slutar upp med att vara så slukade i sina egna tankar och lägger fokus på att det finns en sanning som kanske inte stämmer överens med vad jag själv tror då kan man göra en sak som många är väldigt rädda för. Det handlar om att lära sig något nytt.

Om en enda person läser det jag skriver här på bloggen och faktiskt lär sig någonting, då minskar risken att denne utsätter någon annan för helt idiotiska påståenden som är helt uppåt väggarna fel som kan såra någon och ”hjälpa” personen in i ett tillstånd av förnekelse.

Lägg fokus på det som räknas istället

Byt inte namn, sopa inte problemen under mattan. Låt namnet finnas kvar och öka istället kunskapen hos andra. Svårare är det inte. Lär dig något nytt, öka din kunskap.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen.

Kunskap väger inte tungt.