Twar, en lömsk sjukdom – 7 vanligaste symptomen

Twar har drabbat Gunde Svan

Den folkkäre Gunde Svan har det varit skriverier om relativt länge efter den oförklarliga sjukdom som han drabbats utav. Många har undrat, nu vet vi vad som är fel. Gunde har drabbats utav sjukdomen Twar.

De allra flesta tillfrisknar av sig själva medan Gunde och hans famlj som även de insjuknat har blivit satta på antibiotika.

Vad är då Twar för något?

Twar är en lömsk luftrörssjukdom där symptomen som varierar kan liknas vid en vanlig förkylning. Twar är en bakterie som heter ”Chlamydophila pneumoniae”  som ingår i ett släkte utav 6 olika bakterier varav endast en kan smitta människor.

Hur vet jag om min förkylning är Twar?

Då Twar kan liknas vid en vanlig förkylning kan det vara lite svårt att veta om du är drabbad. Vanliga kännetecken är att du känner dig trött och har bristande fysisk förmåga. Dessa symptom kan du känna av under flera veckor eller månader. Vid sällsynta fall även under flera år.

Vanligast är dock att du blir frisk utav dig själv, du blir helt återställd då det är normalt att kroppen bemästrar denna bakterie. Det är i mer sällsynta fall där kroppen inte lyckas bryta ner bakterien.


De 7 Vanligaste symptomen

 1. Du har långvariga förkylningssymtom
 2. Du har drabbats av onormal trötthet
 3. Du har en uttalad nedsatt fysisk förmåga
 4. Du har drabbats av hals ont
 5. Du har slem i halsen
 6. Du har hosta
 7. Du har drabbats av nästäppa
Mindre vanliga symptom
 • Du kan drabbas av yrsel
 • Du får huvudvärk
 • Du får problem med din sömn och sömnstörningar
 • Du drabbas torrhet i munnen
 • Du får hörselnedsättning
 • Du drabbas av muskelvärk
 • Du får hudutslag
 • Du drabbas av ledvärk

Många kanske blir oroliga av att läsa om dessa symptom och risken att man börjar känna efter är stor. Då är det viktigt att man vet, kronisk Twar är en mycket ovanlig sjukdom.

Källa: Twar.se

[engine_alert type=”success”] Lär dig mer om sjukdomar [/engine_alert]