Vad innebär KBT och DBT?

Kognitiv beteendeterapi och Dialektiskt beteendeterapi låter väldigt komplicerat, KBT och DBT gör det inte lättare. Vad är detta för något egentigen? DBT och KBT är snarlika men har givetvis skilnader.

Enkelt förklarat

Dialektiskt beteendeterapi
Denna behandlingsmodell är i första hand för personer med självskadebeteende, självmordstankar och annan problematik. DBT är i grunden en kognitiv form utav terapi eftersom känslor och tankars samspel diskuteras.

Eftersom det handlar om tung problematik ligger fokus på att kunna acceptera sin ångest, detta förhindrar däremot inte förändring.

Kognitiv beteendeterapi
Att förändra ett mönster som påverkar dig negativt är något som man gör med KBT. Att tex lära sig hantera de situationer man har ångest och även att kunna förhindra att du gör någonting som får dig att må dåligt.

Att lära sig hantera ångest är någonting väldigt viktigt, just därför kommer jag att ägna några dagar åt att skriva lite olika tips och förslag på hur du ska göra för att hantera jobbiga situationer.

Detta kommer jag att börja med imorgon, fram tills dess tycker jag du ska läsa om SORK. Det är en mycket viktigt hjälpmedel som är enkelt och kraftfullt. Läs även om

Läs mer om: