Finns det någon skillnad mellan funktionsnedsättning och funktionshinder

Funktionsnedsättning och funktionshinder är två ord som ofta kopplas ihop som ett och samma, det stämmer inte riktigt.

Några exempel.

Funktionsnedsättning:

  • Hörselskada
  • Synskada
  • Rörelsehinder
  • Allergi
  • Utvecklingsstörning
En funktionsnedsättning kan gå över, inte alla dock.
Funktionshinder:
  • Att vara hindrad eller begränsad i relation till omgivningen kallas funktionshinder.Personen ifråga har inget funktionshinder, det är miljön som är funktionshindrande.
  • Hindret kan avhjälpas genom diverse anpassningar och hjälpmedel.
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning:
Skillnaden är stor – beteckningarna är liknande
Alla vet att det är skillnaden mellan att kunna gå och att ha svårigheter med koncentrationen. Många vet däremot inte skillnaden mellan hinder och nedsättning, ändå läggs stort fokus på att kalla någon både det ena och det andra.
Hinder och nedsättning, lär dig skillnaden. Om du inte tror att det skulle göra någon nytta att veta vad som är vad är det ju inte fel att öka på sin egen kunskap.
Kaffe ser ofta likadant ut, även om det är koffeinfritt. Tänk på det.