Brist på psykisk energi = depression

Vissa saker är helt självklara, ibland är det för självklara och då missar man det helt enkelt. Det handlar om depressioner och lite allmänt vad de kan bero på och hur man kan ta sig ur dem.

Har man brist på psykisk energi då mår man inte bra, vad är då psykisk energi? Det är skillnaden på vill inte och orkar inte. Om man inte orkar för att man är för psykiskt trött för att kunna genomföra någonting, då måste man börja göra vissa korrigeringar i sitt liv.

Om du kollar på första bilden, då ser du ett flöde. In och ut. Ett intryck eller en upplevelse är någonting som går in, sedan filtreras det och försvinner ut.

Om du däremot inte lyckas få ut intrycken/upplevelserna är något fel.

Det kan betyda att du har brist på intagandet utav det som är psykisk energi, det kan vara.

  • Näring, som mat och vätska.
  • Sömn
  • Syre
Hjärnan lever i princip utav två saker, socker och syre och om du har ett underskott utav detta då är det brist på psykisk energi. Du behöver nämligen energi för att du ska orka hantera intrycken och sedan för att du ska orka med att sålla bort dem som inte behöver vara kvar.
Om du har för mycket intryck i hjärnan, då blir du knäpp efter ett tag.

Många oroar sig för framtiden, de lägger även en stor del utav sin tid på att oro sig för saker som redan har hänt. Varför? Det går inte att påverka det som redan har hänt och du vet inte hur morgondagen ser ut. Lägg därför din energi på nuet. Du behöver inte glömma vad som har hänt dig tidigare, låt det inte påverka dig bara.

Det är viktigt att man får in psykisk energi för att orka med att släppa ut intrycken, det är vi överens med. Som bilden under visar är det viktigt att de tidiga händelser som inte har någon betydelse egentligen inte behöver komma ut, de ska nämligen inte ens vara aktiverade.

Det är nu svårigheterna kommer:

  • Att få detta att bli verklighet. Du ska alltså äta rätt och riktigt, motionera och få andra former av stimulans som du behöver för att må bra.
  • Att inte låta tidigare händelser uppta din psykiska energi.
  • Oroa dig inte heller för vad du inte kan påverka imorgon, lev nu.

Bristen av psykisk energi är en bidragande del till depression helt enkelt.