Riksförbundet Attention är viktigt för oss, anhörig som diagnosbärare

Riksförbundet Attention är någonting viktigt för oss med NPF, även för anhöriga till någon med en funktionsnedsättning. De arbetar för att barn, ungdomar och vuxna inom NPF ska bli mötta med respekt och även få de stöd de behöver både i skolan, arbetet och fritiden.

Aktuella projekt, Attention

 • Anhörigprojektet syftar till att fortsätta och utveckla arbetet riktat gentemot och med anhöriga till personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
 • Attention Fri
  I november 2011 påbörjade Riksförbundet Attention  en förstudie vars syfte är tydliggöra behov och identifiera vilka aktörer som kan hjälpa och stödja intagna med ADHD och andra NFP-diagnoser i samband med frigivning.
  Bakgrunden till förstudien är att så många intagna enligt Kriminalvårdens egen statistik visat sig ha ADHD eller någon annan närliggande neuropsykiatriska diagnos.
 • Körkortsprojektet
  Projektets mål är att förbättra kunskapen hos Attentions medlemmar om möjligheterna att ta körkort och vad som krävs för att få körkortstillstånd. Vi vill också öka medvetenheten hos unga med NPF-diagnoser om vikten av trafiksäkerhet för att förebygga olyckor och svårigheter i trafiken – ge trafiklärare ökade kunskaper om hur man undervisar personer med NPF. Målet är också att ta fram ett Informationsmaterial för personer med NPF och anhöriga samt för personal inom trafikutbildningen.
 • Unga vuxna-projektet
  Riksförbundet Attention påbörjade det 3-åriga projekt Unga vuxna i november 2011. Unga vuxna-projektet ska ta fram en informations- och utbildningsguide för ökad empowerment i vardagen. Målgruppen för projektet är unga vuxna mellan 18 och 29 år.
 • Vägar till jobb-projektet vill skapa positiva attityder bland arbetsgivare så att de uppmärksammar de möjligheter och vinster som faktiskt finns – både för personen med Aspergers syndrom (AS) men även för hela arbetsplatsen!

Bli medlem du med

Jag är medlem i Attention, bli det du med.