Lär dig mer om OCD/Tvångssyndrom hos barn – Kunskapsdag i Stockholm

Den 26 april anordnas en unik kunskapskonferens om OCD/Tvångssyndrom. Konferensen äger rum på Musikaliska i Stockholm.

Dagen kommer ge en bred och djup kunskap om OCD hos barn och det är ju själva tanken, förmedla kunskap och att väcka inspiration . Det är mycket viktigt att sätta sig i detta för att kunna förstå en skolungdom som lider utav OCD, även för att hjälpa denne till en bra skolvardag.

Det ges även en möjlighet till att se filmen ”Mamma, jag har blivit knäpp” (En film om OCD med barn som berättar om sin vardag).

Dagen avslutas med ett panelsamtal med representanter från skolverket, SKL, Attention, Skolpsykologerna, Socialstyrelsen och även medverkande ifrån filmen.

Konferensen vänder sig till anställda inom elevhälsan, lärare, skolledare och andra som kommer i kontakt med elever som har OCD samt beslutsfattare inom kommuner och landsting.Arrangör är Svenska OCD-förbundet Ananke, Studieförbundet Vuxenskolan och Riksförbundet Attention, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Anmäl dig här

Jag tycker verkligen att Attention är något fantastiskt, om du inte är medlem då tycker jag att du ska åtgärda detta snarast. Det kostar inte mer än 200:- per år och är värt vartenda öre.

Bli medlem här