Många personer som har någon forum utav funktionsnedsättning drabbas ofta utav sämre tandhygien. Detta kan bero på medicinering eller någonting annat, det finns hjälp att få genom tandvårdsstödet. Tandvårdsstöd om man har en funktionsnedsättning Kostnaden för tandvård tenderar att skjuta ...

Du får förebyggande sjukpenning för den tid som du är förhindrad att arbeta på grund av behandlingen Många som arbetar undviker ofta behandling eftersom den ofta är dagtid vilket resulterar i förlorad inkomst. Förebyggande sjukpenning ersätter dig för förlorad inkomst under själva ...