Även vuxna blir mobbade – Glöm inte bort de stora barnen

Även vuxna blir mobbade

Alla är vi barn, även om vi vid en viss ålder klassas som vuxna. De problem som många drabbas utav skolåldern kan även finnas kvar när vi är vuxna men då brukar mörkläggning vara något som sker betydligt oftare än vid skolorna (som även de mörkar för mycket),

Mobbning är ett utav problemen som ofta hänger kvar, är det en person som tidigare blivit utsatt för detta  och har vanan inne att låsa de känslor som blossas upp på insidan för att vuxna inte blir utsatta. Detta är inte ok, det spelar inte någon som helst roll om du är vuxen eller barn. Mobbning är inte ok.

Hur ska man gå till väga med att utrota den vuxenmobbning som finns? Det finns inga genvägar, samma procedurer som i skolan. Nu kanske man inte riktigt går till den längsta på jobbet för att gråta ut mot dennes axel för att ”jätten på lagret” ska puckla på den elake.

Det finns andra vägar att gå för att, men prata med någon är ett krav för att något ska kunna hända. Om din arbetsplats är lite större (minst 5 arbetare ska sysselsättas) då har ni något som kallas för skyddsombud. Deras uppgift innefattar inte enbart att hålla koll på säkerheten bland maskiner eller liknande på arbetsplatsen, utan även för den psykosociala biten där bland annat mobbning eller kränkning ingår.

När en arbetsplats har personal som utsätts mycket för stress, mobbning och andra arbetsmiljöproblem, då kan en psykosocial skyddsrond vara något som är aktuellt.

  • Medarbetarenkäter
  • Utvecklingssamtal
  • Arbetsplatsträffar med dialog kring arbetsmiljö

Det är otroligt viktigt att det fungerar på en arbetsplats, mobbning är något som framkallar stress och ångest hos många och då blir arbetsmiljön inte säker. Därför är det viktigt att man håller en dialog om detta.

Mobbning sker i det tysta

Ta det första steget, prata med skyddsombudet på din arbetsplats om detta. Du har all rätt att må bra på din arbetsplats och alla vill givetvis att det ska fungera och att välmående ska finnas. Om du ser någon som blir utsatt för kränkningar, prata även då med skyddsombudet, h*n kommer att gå vidare med detta till chefen och då kommer något att hända. Alla har samma värde, just därför har alla rätt att må bra.