Vad innebär Antisocial personlighetsstörning?

Brist på respekt för andra människors rättigheter, bristande förmåga att känna skuld och att inte bry sig om sociala normer. Dessa personer är ofta inblandade i kriminalitet.

Psykopati uppfattas ofta som en grövre variant av antisociala personlighetsstörning. Dessa personer sällan ångest eller empati. Likgiltighet efter att ha stulit, sårat eller svikit någon visas ofta. De är även ofta väldigt manipulativa och impulsiva de brister även i ansvar och planering.

Antisocial personlighetsstörning är vanligare hos män än kvinnor enligt Patricia B. Sutker (Amerikans författare) som uppger att 3% av den manliga befolkningen kunde diagnostiseras med detta medan endast 1% utav kvinnorna passade in i kriterierna.

Diagnosen kan endast sättas på en vuxen men är starkt förknippad med en uppförandestörning ifrån tidigare ålder.

Diagnostiseringskriterier, DSM-IV-TR

A. Det finns ett mönster av ringaktning mot andra människor vilket pågått sedan 18 års ålder vilket är indikerat av minst tre av följande:

  1. Misslyckande med att följa sociala normer med respekt för lagliga beteenden indikerat av upprepade handlingar som legat till grund för gripande.
  2. Falskhet, indikerat av upprepade lögner, användande av alias eller att ha lurat andra för egen personlig vinnings skull.
  3. Impulsivitet eller misslyckande med att planera i förväg.
  4. Irritabilitet och aggressivitet indikerat av upprepade slagsmål eller överfall.
  5. Vårdslöshet och bristande respekt inför egen och/eller andras säkerhet.
  6. Ihärdig vårdslöshet indikerat av upprepade misslyckanden i att ha koncist arbete.
  7. Brist på samvete indikerat av bortrationalisering eller oberördhet av att man behandlat någon illa, skadat, eller stulit från någon annan.

B. Individen är minst 18 år (för personer under 18 år se uppförandestörning).

C. Det finns indikatorer för uppförandestörning före 15 års ålder.

D. De antisociala beteendena finns inte exklusivt under schizofreni eller en manisk episod.

Vad orsakar Antisocial personlighetsstörning?

Denna personlighetsstörning uppstår i en komplex interaktion mellan gener och social miljö, även neurobiologiska skillnader kan vara bidragande till detta.

Uppfostran är bidragande,  tex om ett barn får sin vilja igenom av att bråka kan utveckla trotssyndrom (ODD) eller en uppförandestörning som i vuxen ålder kan övergå till antisocial personlighetsstörning.