Arbetsterapi inom psykiatrin – Nedskärningar

Vad innebär egentligen arbetsterapi inom psykiatrin? Det handlar inte om en person som sitter och håller dig i handen, talar om för dig hur du ska andas och sedan skickas du hem.

Det är helt annorlunda mot vad många verkar tro.

Arbetsterapi inom psykiatrin

Du vet de där enskilda, enkla sakerna som du håller på med varje dag? Städning, laga mat, handla, tvätta och liknande.

Det är en självklarhet för dig och många andra. Men det finns en hel del personer som har otroligt svårt med just detta.

Det är nu som arbetsterapi med hjälp av en arbetsterapeut som gäller.

Arbetsterapi som är inom psykiatrin hjälper dig bland annat med:

  • Rimligshetsbedömningar
  • Struktur och organisation

Hur ofta, hur mycket och hur länge är ett stort problem för mig. Det är här som arbetsterapi hjälper mig, mycket.

Nedskärningar inom arbetsterapi

För många är arbetsterapi något som gör att dagarna känns mer ”normala” – Det är otroligt svårt att inte kunna göra de vanliga enkla saker som alla egentligen gör. Vissa bättre än andra, men de flesta gör dem.

På Solhem i Borås har jag under flera år gått och fått hjälp av bland annat psykologer, sjukgymnaster, kuratorer, arbetsterapeuter och liknande.

Den hjälp som jag fått under åren som jag faktiskt har nytta utav idag är psykologhjälpen och den hjälp som jag fått genom arbetsterapi.

Nu anser sjukhusdirektören Thomas Wallen på SÄS i Borås att det inte är nödvändigt att ha kvar arbetsterapeuter på den neuropsykiatriska avdelningen.

Förflyttningar och omorganisation, nedskärning och försämring. Det är precis vad detta innebär.

Nu när jag ”nästan är klar” med min behandling, känner jag att utan den hjälp som jag har fått genom just avdelning 5 på neuro skulle saker och ting se helt annorlunda ut för mig idag.

Arbetsterapin är ofattbart viktig, speciellt för mig som lever med ADHD, Tourettes syndrom och OCD.

När detta flyttas ifrån avdelning 5 till någon annan avdelning innebär detta att fokuset inte kommer att ligga inom just NPF vilket är otroligt korkat,

eftersom det är just denna hjälpa som kan få oss NPF med problem att leva ett enklare liv.

Nu tänker jag på något sätt försöka få Thomas Wallen att tänka om, har du något tips att ge?

Hur fungerar arbetsterapi för dig?

Hur fungerar arbetsterapi för dig? Har du erfarenheter av detta, kanske på solhem i Borås (avd 5) eller någon annanstans då vill jag att du delar med dig utav detta.