Försäkringskassan lovar personer med funktionsnedsättning en enklare vardag

Försäkringskassan har gått ut med ett löfte som glädjer mig och många andra, de lovar att personer med funktionsnedsättning ska få en enklare vardag.

Problematiken med försäkringskassan har varit stor, har varit allt för invecklat och ett hejdlöst runtknuffande mellan olika avdelningar och handläggare som ska sköta olika delar utav ett ärende som egentligen vore väldigt enkelt att lösa om de tänkte efter lite.

Försäkringskassan bör särbehandla vissa personer

Jag är för jämställdhet, tycker inte att man ska särbehandla någon, om det inte finns särskilda anledningar till detta – När det handlar om ärenden och sådant inom krångliga områden som försäkringskassan, då är det rätt att ge extra hjälp till dem som behöver det.

Denna symbol ger många kalla kårar

FörsäkringskassanUnder året kommer dessa löften att infrias:

  1. En kontaktperson hos Försäkringskassan för alla ärenden
  2. Stöd till föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning
  3. Förenklade och samordnade uppföljningar
  4. Kortare väntetider på beslut
  5. En egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet och har aktivitetsersättning för förlängd skolgång
  6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

Mer om vad varje löfte innebär:

1. En kontaktperson hos Försäkringskassan

De som har störst behov av stöd ska erbjudas en kontaktperson med ansvar för att samordna alla kontakter med Försäkringskassan. Vi vet att mer än hälften av de personer som har en ersättning på grund av sin funktionsnedsättning också har flera andra ersättningar och därmed många kontakter med oss. Med en samordnande kontaktperson ska mötet med oss nu bli enklare.

2. Stöd till föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning

Föräldrar som har ett svårt sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning har ofta en komplex livssituation med många myndighetskontakter. Möjligheten att kunna få stöd från Försäkringskassan redan på sjukhuset eller habiliteringen finns redan på vissa ställen, det ska nu utökas till att bli tillgängligt i hela landet.

3. Förenklade och samordnade uppföljningar

De lagstadgade uppföljningarna av stödet från Försäkringskassan kan ibland bli ganska många och upplevas som att ständigt vara granskad. För att göra vardagen mer förutsägbar och tryggare för den som har en funktionsnedsättning samordnar och förenklar vi nu dessa uppföljningar.

4. Kortare väntetider på beslut

I dag kan väntetiden för att få ett besked om ersättning vara upp till 90 dagar oavsett hur mycket eller lite utredning som krävs för ett beslut. Nu ändrar vi arbetssätt för att kunna ge beslut snabbare inom vårdbidrag, handikappersättning och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Först ut är vårdbidraget.

5. En egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet

Unga som går på gymnasiet och har förlängd skolgång ska erbjudas en egen framtidsplan inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet. En del av de här ungdomarna har en otydlig bild av vilka möjligheter som finns. Det innebär risk för att hamna i passivitet, utan vare sig studier eller arbete. Tillsammans med ungdomarna och andra aktörer vill vi nu skapa förutsättningar för en tydligare bild och en tryggare framtid efter gymnasiet.

6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

Digitala tjänster är allt mer en självklarhet för att kunna klara sin vardag, det gäller inte minst i myndighetskontakter. Vi tar nu fram nya digitala tjänster som gör det enklare för den som har sökt, eller har en ersättning, att följa sitt ärende, se kommande händelser och att få aviseringar via sms och e-post.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Vad tycker du om detta? Jag ser det som ett stort framsteg då det har varit allt för mycket krångel tidigare.