Passiv rökning kan ge barn adhd

Jag läste något intressant i Borås Tidning idag, Passiv rökning kan ge barn ADHD.

Passiv rökning kan ge ADHD

Rök i hemmet kan leda till nedsättning av kognitiva funktioner hos barn, vanligen associerade med neuropsykiatriska diagnoser som adhd. Det resultatet fick forskarna vid University of Miami Miller School of Medicine när de analyserade information från en spansk nationell hälsoundersökning från 2011 och 2012. Föräldrar till 2 357 barn i åldrarna fyra till tolv år svarade på hur ofta deras barn utsattes för rök.

”Vi har sett ett betydande och mängdrelaterat samband mellan exponering för passiv rökning i hemmet och en högre frekvens av psykiska problem” skriver studiens författare i Tobacco Control, uppger Reuters.

Tydliga samband mellan passiv rökning och adhd

Föräldrarna fick utvärdera sina barns mentala hälsa. Därför är forskarna också försiktiga med att påstå ett bevisat samband – eftersom barnen inte undersöktes av psykologer. Enligt föräldrarna hade cirka åtta procent av barnen olika psykiska problem.

Barn som befann sig i rökig miljö mindre än en timme per dag drabbades med dubbel så stor sannolikhet av adhd jämfört med barn som inte utsattes för rök, även efter att forskarna tagit hänsyn till familjehälsa, socioekonomiska faktorer och familjestruktur. Risken för barn som befann sig i ett rökigt hem över en timme om dagen var tre gånger så stor.

”Sambandet berodde mest på hur rökningen påverkade brist på uppmärksamhet och hyperaktivitetsstörningar”, skriver forskarna.

I sin linda

De får medhåll av Lucy Popva vid the Center for Tobacco Control Research and Education vid Universitetet i Kalifornien, som menar att forskning kring rökning och mental hälsa bara är i sin linda.

– Studien bidrar till den växande bevismassan att passiv rökning kan vara en orsak till kognitiva problem och beteendeproblem hos barn, säger hon.

Stämmer detta eller inte?

Det är lite spännande, samtidigt som jag inte lägger ner allt för mycket vikt i detta som skrev då jag är extremt noggrann med diagnoser, alltså att det inte ska skrivas något om detta utan konkreta bevis, då är det viktigt med att psykologer är inblandade då de har ganska bra koll.

Vad tror du själv?