Vad betyder dessa förkortningar?

Förkortningar, vad betyder dessa?

Det finns en mängd olika förkortningar som kan vara bra att kunna i vissa sammanhang. Några har du troligtvis hört talas om, andra inte. Här kommer en lista som förhoppningsvis hjälper dig en del på traven.

Vissa utan förkortningarna är klickbara, detta för att du ska kunna läsa lite mer än bara vad det fulla ordet/orden är.

Vad betyder dessa förkortningar?

 • ATP – Automated Psychological Test System
 • ADHD Attention deficit hyperactivity disorder
 • BUP – Barn- och ungdomspsykiatri
 • CBCL – Child Behavior Check List
 • DSM -Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 • DBT – Dialektisk beteendeterapi
 • GAD – Generaliserat ångestsyndrom
 • ICD – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
 • KBT – Kognitiv beteendeterapi
 • LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 • LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård
 • LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • LSS – Lagen om stöd och service
 • LSPV – Lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
 • MADRS –  Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale
 • MMPI – Minnesota Multiphasic Personality Inventory
 • MBD – Minimal brain dysfunction
 • NLD – Nonverbal learning difficulties
 • NPF – Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • NP – Neuropsykiatrisk/Neuropsykologisk
 • PÖT – Psykiatriskt öppenvårdsteam
 • RLS – Restless legs syndrom
 • RTSRubinstein-Taybis syndrom
 • SSRI – Selective serotonin reuptake inhibitor (till exempel Citalopram, Fluvoxamin, Escitalopram)
 • TS Tourettes syndromVarför ska jag kunna detta?

Finns det egentligen någon anledning till att du ska kunna detta? Ja faktiskt, ju mer man kan ju mer kan man uträtta. Det kanske låter lite kryptiskt men det finns människor överallt som inte vet som kanske skulle behöva veta. Hur skönt vore det inte att kunna bistå med lite information till denna person?

Om du är som jag och inte är allvetande känner du säkert igen att man hör vissa ord ibland, man vet vilket sammanhang det passar in men sen brister kunskapen. Om någon börjar prata om SSRI preparat eller om DBT eftersom deras KBT inte fungerade kanske du står där med vidöppet gap och ser ut som ett fån.

Det är viktigt att känna till LSS, det finns stöd och hjälp att få. Ju mer du kan, desto mer kan du hjälpa någon annan, om man inte vet vad dessa förkortningar betyder, då kan man gå miste om väldigt mycket.