ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD/ADD/DAMP/DCD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Kännetecken vid just ADHD är uppmärksamhetsproblem, dålig impulskontroll och hyperaktivitet. Alla tecken behöver inte finnas hos varje individ utan någon kan ha det ena eller det andra.
Dessa symptom kan även vara kombinerade med varandra.

Många säger att ADHD försvinner när du växer upp, i vissa fall är det så, i många andra fall stämmer det inte. Många har bara lärt sig att leva med sitt funktionshinder och gör allt i sin makt för att inte vara ”jobbig” vilket ofta resulterar i att personen mår väldigt dåligt inombords.

Olika förgreningar
ADHD är egentligen ett samlingsnamn som även omfattar ADD och DAMP.
ADD är ADHD utan H vilket står för ”hyperaktivitet”.

DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder). DCD känner du igen vid bland annat motoriska problem och ibland även svårigheter med att ta till sig intryck via de fem sinnena (perceptionsproblem).
Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionshinder såsom Tourettes, Asperger eller Tvångssyndrom (OCD).
Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivproblem.

Skillnaden mellan vuxna och barn med ADHD
Det är inte så många olikheter när det gäller barn och vuxna med ADHD. De problem som barnen har finns således kvar vid vuxen ålder.

Oftast så kan en vuxen hantera situationen bättre än ett barn då erfarenhet väger tyngst, dock är rastlösheten lika jobbig för en vuxen som för ett barn.

ADHD inte bara en nackdel
Det finns många fördelar för en person med ADHD, snabbt arbete är något som är väldigt vanligt, även yrken där kraven på fantasi är hög är en fördel.

Det underlättar väldigt mycket om man lär sig att förstå sitt funktionshinder, vetskapen gör under, då lär man sig oftast hantera situationer på ett annat sätt än om man hade levt med ovisshet.

Ordlista:
ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADD – Attention Deficit Disorder
DAMP/DCD – Developmental Coordination Disorder