Afasi är ett språkligt funktionshinder där möjligheten att kommunicera är försämrad.

Ofta så kan inte personen med just Afasi prata, teckna eller ens läsa och skriva.

Framkomsten utav detta funktionshinder är oftast utav stroke (slaganfall) i vänster hjärnhalva vilket utöver att påverka sättet vi kommunicerar även försämrar funktionen i höger kroppshalva.

Utöver stroke så kan även traumatiska skador bidra till Afasi.

Det som kan frustrera för personer som har drabbats då deras intellekt oftast är helt normalt.

Hur ska man underlätta för personen?

Många gånger underlättar det med att vara enkelt vid frågeställningar, tex ställa ja och nej frågor.

Om du ställer frågan: ”vad vill du ha på dig för kläder idag?” så kan det vara jobbigt och svårt att svara på.
Alternativet är: ”Vill du ha kjol på dig idag?”.