Många har hört talas om det, men få vet vad det innebär, många vet dock att det ingår i autismspektrat, där går fördomarna igång rejält. Autist, då är man automatiskt begåvningshandikappad. Detta är inte fallet med Asperger (högfungerande autism).

Ett utav de större problemen med just AS är det sociala samspelet, det är ofta väldigt ansträngande och uttömmande för dessa personer det är inte på detta viset för alla.

Även problem med att förstå andras reaktioner, känslor och avsikter är något som är vanligt.

Många med AS är oftast väldigt stresskänsliga och har en tendens att utveckla andra psykiatriska symptom som ångestångestattackerfobier eller tvång.

Fördelar med AS
Fördelarna med detta funktionshinder kan vara när personerna hamnar i rätt miljö eftersom de ofta har stor uthållighet och riktigt god koncentrationsförmåga.

Uppdatering kommer snart