Cerebral pares (cp)

Utav 100 000 barn som föds i Sverige varje år får ca 200 en cp-skada (Cerebral pares).

CP-skada är ingen enhetlig sjukdom utan en rad olika symptom.
Snabb information:

  • Rörelsehinder som är orsakat utav en skada eller en rubbning i hjärnan som inte än är fullt utvecklad. Skadan inträffar antingen under graviditeten, förlossningen eller innan barnet fyller två.
  • Vanligaste orsakerna är infektioner, rubbningar, syrebrist och blödningar i hjärnan.
  • Barn med cerebral pares har en försenad motorisk utveckling

Spasticitet
Spastisk CP-skada innebär en höjning utav muskelspänningar i delar eller hela kroppen och är även den vanligaste.
Man kan även dela in denna i tre undergrupper:

  • hemiplegi/unilateral – ena sidans arm och ben är påverkade
  • diplegi/bilateral med hög eller medelhög grovmotorisk funktionsnivå – båda armarna och benen är påverkade, men armarna mindre än benen
  • tetraplegi/bilateral med låg grovmotorisk funktionsnivå – båda armarna och benen är mycket påverkade.

Dyskinetisk
Dyskinetisk cp innebär att rörelserna är felaktiga och ofrivilliga. Ofta finns inslag av både kraftigt ökad spänning och vridna positioner samt många ofrivilliga rörelser. Nyföddhetsreflexer kvarstår ofta och bidrar till att det blir ytterligt svårt att styra rörelserna.

Ataktisk cp
Detta innebär problem med samordningen utav rörelser, tex storlek och kraft.
De har ofta dålig balans, är skakiga och har mycket nedsatt muskelspänning.

Ordlista:
Spasticitet – Höjning utav muskelspänningar
Duskinetisk – Ofrivilliga och felaktiga rörelser
Ataktisk – SamordningsproblemJesper Odelberg ståupp komiker och CP-skadad

Sedan genombrottet i ”Släng dig i brunnen” har Jesper Odelberg varit en utav mina favoriter inom ståupp komedi. Han bjuder mycket på sig själv genom att vara mycket självutlämnande och skämtar om sin cp-skada.

Förutom ståupp har Jesper även arbetat som:

  • Produktionsassistent på Backa teatern i Göteborg (1994-1998)

Här finns ett litet klipp med Jesper som du kan kolla in.

Cerebral pares och ståupp komiker. Jesper Odelberg är fantastisk

Kolla även in den fantastiska Lovisa Söderberg