Förklaring till knepiga förkortningar

Det finns en mängd olika förkortningar som kan vara bra att kunna i vissa sammanhang. Några har du troligtvis hört talas om, andra inte. Här kommer en lista som kommer att fyllas på med nya förkortningar hela tiden.

Jag kommer även att skriva lite vad det innebär med dessa förkortningar, alltså inte enbart vad de betyder.

 • ATP – Automated Psychological Test System
 • ADHD Attention deficit hyperactivity disorder
 • BUP – Barn- och ungdomspsykiatri
 • CBCL – Child Behavior Check List
 • DSM -Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 • DBT – Dialektisk beteendeterapi
 • GAD – Generaliserat ångestsyndrom
 • ICD – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
 • KBT – Kognitiv beteendeterapi
 • LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 • LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård
 • LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • LSS – Lagen om stöd och service
 • LSPV – Lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall
 • MADRS –  Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale
 • MMPI – Minnesota Multiphasic Personality Inventory
 • MBD – Minimal brain dysfunction
 • NLD – Nonverbal learning difficulties
 • NPF – Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • NP – Neuropsykiatrisk/Neuropsykologisk
 • PÖT – Psykiatriskt öppenvårdsteam
 • RLS – Restless legs syndrom
 • RTSRubinstein-Taybis syndrom
 • SSRI – Selective serotonin reuptake inhibitor (till exempel Citalopram, Fluvoxamin, Escitalopram)
 • TS Tourettes syndrom

Jag håller hela tiden på och fyller i denna lista med flera förkortningar. Allt eftersom kommer de även att länkas till en sida som handlar om just den förkortningen.