Vem behöver ett hjälpmedel?

Om du har en nedsatt kognitiv förmåga, alltså en kognitiv funktionsnedsättning då kan du behöva något som hjälper dig att strukturera upp din vardag.  Har man problem med tidsuppfattningar och minne finns det olika hjälpmedel som kan underlätta din vardag avsevärt

Jag kommer enbart att skriva om hjälpmedel inom den kognitiva funktionsnedsättningen, detta är bara för att underlätta för läsaren och även för att det finns allt för många olika kategorier och det känns som en nästintill omöjlig uppgift att få med allt.

Nedsatt kognitiv förmåga finner du hos personer med:

  • Psykisk sjukdom
  • Autism/Asperger
  • ADHD
  • Demenssjukdomar
  • Neurologiska sjukdomar
  • Utvecklingsstörning
  • Traumatiska hjärnskador.

Det finns en mängd olika hjälpmedel som du kan använda. Här kommer jag att visa dig allt ifrån kedjetäcke till mobilappar.