Här beskriver jag OCD (Tvångssyndrom) på ett enkelt sätt.

OCD (Tvångssyndrom)

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) eller Tvångssyndrom som det även kallas drabbar ca 2% av befolkningen vilket gör det till en vanlig funktionsnedsättning.
Tvångshandlingar och tvångstankar är de symptom som kännetecknar OCD.

Tvångstankar
Äckelkänslor, ångest, oro utav tankar, fantasier eller rent av en ”filmsekvens” som spelas upp i ditt huvud där du ser dig själv hoppa ifrån balkongen eller ”tänk om bussen kör på mig”.

Tvångshandlingar
Olika ritualer eller handlingar som du gör för att förhindra ångest, obehagskänslor eller rent av för att förhindra att något hemskt ska hända.
Detta kan gälla olika saker till exempel:

  • Låsa ytterdörren genom att vrida på låset ett visst antal gånger.
  • Släcka lampan i takt eller tills det känns bra.
  • Skölja ur vattenglas ett visst antal gånger.

Orsaken till OCD
Störningar mellan olika nervbanor i kroppen där serotonin spelar en stor roll är en utav orsakerna. Annars är det inte helt känt vad som orsakar OCD.

Att hantera OCD (Tvångssyndrom)

Kommer snart…