En psykisk störning som uppkommer tidigt, kännetecken är att den drabbade misslyckas med att föra samtal i sociala sammanhang.

psykomotorisk  hämning
SM kan ses som en psykomotorisk hämning vilket väldigt kortfattat innebär ett beteendesymtom  som innebär att personens motoriska och mentala blir långsammare.

De allra flesta med selektiv mutism har inga svårigheter att förstå eller använda språket.
En person med SM uppfattas ofta som väldigt blyg men är mycket mer omfattande än ”blyghet” , det är även väldigt vanligt att personer med SM uppfyller kriterierna för social fobi.

Enligt en stor studie i Los Angeles 2002 är SM vanligare än autism, allvarligare depressioner, TS och OCD.
7 av 1000 enligt rapporter ska ha Selektiv mutism.

KOMMER ATT UPPDATERAS SNARAST