Diverse sjukdomar som inte passar in under funktionsnedsättning kommer jag att skriva om här.