Medicinen hjälper inte Detta stämmer i många fall, effektlös medicin som kostar tusentals kronor. Vad är fel egntligen? Många utav de med ADHD-diagnoser får mediciner de inte behöver eftersom de egentligen inte har ADHD, de med korrekt diagnos får kanske ...