Många personer som har någon forum utav funktionsnedsättning drabbas ofta utav sämre tandhygien. Detta kan bero på medicinering eller någonting annat, det finns hjälp att få genom tandvårdsstödet. Tandvårdsstöd om man har en funktionsnedsättning Kostnaden för tandvård tenderar att skjuta ...

Funktionsnedsättning och funktionshinder är två ord som ofta kopplas ihop som ett och samma, det stämmer inte riktigt. Några exempel. Funktionsnedsättning: Hörselskada Synskada Rörelsehinder Allergi Utvecklingsstörning En funktionsnedsättning kan gå över, inte alla dock. Funktionshinder: Att vara hindrad eller begränsad ...