Vad man kan göra, bör göra och vad man gör är oftast något som inte går hand i hand inom bland annat ADHD. Dålig impulskontroll kan ställa till det ”Kan, bör och gör” blir oftast ”Kan, gör, bör” – det ...