En sak som jag alltid har tyckt varit knepig, det är hur det fungerar med mat. Alltså inte funktionen utan snarare hur det skulle kännas att ha ett behov utav mat. Det är mer nu det sista året som jag ...