Antingen eller Jag har lite svårt med att veta när det räcker, när rätt mängd utav vad det än må bara är nådd. Ett par exempel utav hur jag kan göra följer nedan: Pratar VÄLDIGT mycket hela tiden.  Märker att ...