Elever med neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel adhd får inte den hjälp de har rätt till, uppger radioprogrammen Kaliber och Skolministeriet. I skollagen som trädde i kraft för drygt ett år sedan förtydligades att alla elever med eller utan diagnos ...