Brist på respekt för andra människors rättigheter, bristande förmåga att känna skuld och att inte bry sig om sociala normer. Dessa personer är ofta inblandade i kriminalitet. Psykopati uppfattas ofta som en grövre variant av antisociala personlighetsstörning. Dessa personer sällan ...

Målar upp en värld som inte finns Detta jag skriver nu är inget som någon i min familj har skyltat om eller för den delen heller bekräftat för omgivningen, vi försöker istället att blockera de känslor som finns inom oss ...

Läs om min förklaring till vad många använder som skällsord, utan att veta vad det handlar om – här kommer min beskrivning om en psykopat. En psykopat ser du inte Ändå använder du detta som ett skällsord, utan att veta ...