Funktionsnedsättning och funktionshinder är två ord som ofta kopplas ihop som ett och samma, det stämmer inte riktigt. Några exempel. Funktionsnedsättning: Hörselskada Synskada Rörelsehinder Allergi Utvecklingsstörning En funktionsnedsättning kan gå över, inte alla dock. Funktionshinder: Att vara hindrad eller begränsad ...