Jag har alltid velat studera, gå i skola, men med tidigare erfarenheter i bagaget finns vetskapen om återkommande misslyckanden. Efter att ha misslyckats i grundskola,gymnasiet och flera tappra försök till vuxenstudier gav jag upp. Fanns ingen anledning att börja ta ...

Om en vecka börjar ombyggnaden av Polishusets gamla lokaler i Lund, deras första skola inriktad på autismspektrumtillstånd.  Det är föräldrar till barn med diverse diagnoser inom autismspektrum som har tagit initiativ till detta i ett samarbete med Autism och aspergerförubundet. ...

Orättvisor i samhället Detta handlar om en resursskola som inte lyckas hantera sina elever utan skickar vidare om det blir problem. Hur ska det gå till egentligen? En elev som har "svår" adhd, kraftiga koncentrationsbesvär och även hyperaktivitet, blir flyttad ...