Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där reflexliknande rörelser och läten (tics) visar sig.

Det är vanligt att någon med TS även har ADHD, OCD eller någon annan NPF.
Många kan även lida utav ångest och depressioner.

Koprolali
Många tror att Koprolali är synonymt med TS då kunskapen hos de flesta är relativt låg.
Ofrivilliga läten som är opassande, könsord, avföringsord och även sexuella anspelningar är något som är vanligt.

Detta är dock väldigt ovanligt och långt ifrån något som alla med TS lider utav.

Kopropraxia
Detta är den fysiska motsvarigheten till Koprolali. Kopropraxia visar sig genom obscena gester.

Det går inte att förutse vem som kommer drabbas utav koprolali eller kopropraxia men de som drabbas mår ofta riktigt dåligt.